СуспільствоПризов

Стало відомо, коли пройде призов на термінову військову службу у 2022 році

08:28 25 тра 2022.  1184Читайте на: УКРРУС

Президент змінив терміни призову.

В Україні призову на термінову військову службу підлягають чоловіки віком від 18 до 27 років, проте багато хто з них має право на відстрочку . Про те, хто може скористатися відстрочкою та термінами призову, пише ГО "ОПОРА".

Терміни проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу визначаються указом Президента України. Такий указ публікується в засобах масової інформації не пізніше ніж за місяць до закінчення року, попереднього року призову (призовів) громадян України на строкову військову службу, крім указу про заклик (призови) громадян України на строкову військову службу в особливий період, який публікується не пізніше ніж за місяць до початку проведення призову (призовів) громадян України на строкову військову службу.

Читайте також: Стало відомо, де зараз знаходяться сини Порошенка призовного віку

За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України, призову на строкову військову службу у квітні-червні поточного року не проводитимуть . Указом президента України від 11 квітня 2022 р. №230/2022 було внесено зміни до указу, в якому вилучили положення про заклик на термінову військову службу громадян України у квітні-червні 2022 року. Відповідно до редакції цього указу від 12.04.2022, призов на строкову військову службу планують у жовтні-грудні 2022 року .

На строкову військову службу закликають: придатних для цього за станом здоров'я громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку, та не мають права на звільнення чи відстрочення від призову на термінову військову службу.

Особливості відстрочення від призову на строкову військову службу регулює ст. 17 закону “Про військовий обов'язок та військову службу”.

Прикладами (але не вичерпними) для відстрочення можуть бути такі випадки.

Відстрочку за сімейними обставинами надають за бажанням особи призовникам, які мають:

непрацездатних батька та матір або одинокого непрацездатного батька (одинакову непрацездатну матір) або непрацездатних осіб, під опікою, піклуванням або на утриманні яких перебував призовник, або осіб, над якими призовник здійснює опіку або піклування, якщо вони не мають інших працездатних осіб; зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

неповнолітніх рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів і сестер або непрацездатних рідних (повнорідних чи неповнорідних) братів та сестер незалежно від їхнього віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника, зобов'язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

дитину (дітей) віком до 18 років, яку (яких) виховують самостійно;

дитину віком до трьох років;

двох та більше дітей;

вагітну дружину;

або є особою з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Відстрочка у зв'язку з здобуттям освіти . Також відстрочення від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надають громадянам призовного віку, які навчаються:

в закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання (проте у разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає чинність);

у закладах професійної освіти з денною формою навчання, у тому числі при отриманні початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступінчастої системи освіти;

в закладах професійної та/або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі при здобутті наступного ступеня освіти;

у закладах середньої чи вищої духовної освіти з денною формою навчання;

в інтернатурі, аспірантурі чи докторантурі з відривом чи без відриву від виробництва.

Відстрочка для продовження професійної діяльності . Відстрочення від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надають таким громадянам призовного віку:

педагогічним працівникам, які здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є установи загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на посаді - на весь період їх роботи за спеціальністю;

медичним працівникам за умови повного навантаження на посаді - на весь період їх роботи за спеціальністю в сільській місцевості;

священнослужителям, які закінчили заклади вищої чи середньої духовної освіти та обіймають посаду в релігійних організаціях, що діють на основі статуту (положення), зареєстрованого в установленому порядку, - на час виконання обов'язків священнослужителя;

сільським, селищним, міським головам – на термін виконання ними цих повноважень;

особам, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук / доктора мистецтв або доктора наук та працюючим на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей з галузей знань (науки) / мистецтв, за якими присуджено вчений / освітньо-творчий ступінь, - на весь період їх роботи з цієї спеціальності;

резервістам – на весь період служби у військовому резерві;

поліцейським, особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам Державного бюро розслідувань - на весь період їхньої служби;

працівникам Служби судової охорони на весь період їхньої служби.

Кого звільняють від призову на строкову військову службу

Підстави звільнення від призову на строкову військову службу визначено у ст. 18 Закону “Про військовий обов'язок та військову службу”. Так, від призову на строкову військову службу у мирний час звільняють громадян України:

які визнані особами з інвалідністю або станом здоров'я непридатними до військової служби у мирний час;

які на день відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;

які виконали обов'язки служби у військовому резерві протягом строків першого та другого контрактів;

батько чи мати, рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра яких загинули, померли чи стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби чи зборів військовозобов'язаних. Призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використати;

які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років;

які виховують дитину, хвору на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV , який отримав важку травму, вимагає трансплантації органу, вимагає паліативної допомоги, що підтверджується документом, виданим лікарсько-консультативною комісією установи охорони здоров'я у порядку та за формою, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, але не встановлена інвалідність;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також батьками своїми або дружини (чоловіком), які за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду;

які мають дружину (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю та/або одного зі своїх батьків або батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи;

які здійснюють опіку над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю І групи; зайняті постійним доглядом за особою з інвалідністю ІІ групи або за особою, яка за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного догляду у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які були засуджені за скоєння кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі зі визволенням від відбування покарання;

яким після закінчення установ вищої освіти присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського (начальницького) складу.

Фото: АРМІЯ INFORM

Читайте також: Одну з категорій чоловіків призовного віку можуть звільнити від мобілізації

Елена Коваль

Новини

Найпопулярніше