Політика НААУ

Демонстративне порушення порядку повідомлення про підозру адвокату Татарову напередодні Дня адвокатури України є публічним жестом презирства до професії адвоката, - заява НААУ

16:53 18 гру.  155 Читайте на: УКР РУС

Національна асоціація адвокатів України обурена діями в.о. керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Максима Грущука, який, як відомо зі ЗМІ, підписав повідомлення про підозру адвокату Олегу Юрійовичу Татарову.

Ці дії в.о. керівника САП зухвало порушують вимоги Кримінального процесуального Кодексу та Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", якими передбачено спеціальний порядок повідомлення про підозру адвокату.

Таке демонстративне порушення порядку повідомлення про підозру особі, яка має статус адвоката, напередодні Дня адвокатури України є публічним жестом презирства до професії адвоката і всього інституту адвокатури з боку працівників Національного антикорупційного бюро України і САП.

Повідомлення про підозру адвокату у вчиненні кримінального правопорушення може бути здійснено виключно Генеральним прокурором, його заступником, прокурором Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за посадою є заступником Генерального прокурора, проте, особа, яка тимчасово виконує обов'язки керівника САП, не набуває всієї повноти його повноважень. Таким чином, Максим Грищук, тимчасово виконуючи обов'язки керівника САП, скоїв перевищення повноважень. Це є кримінально караним діянням і повинно бути розслідуваним в Державному бюро розслідувань.

Як відомо із засобів масової інформації, з 01.12.2020 року керівником групи прокуру у справі "Укрбуд" і квартир для Нацгвардійців, де фігурує адвокат, заступник голови Офісу президента України Олег Татаров, є Генеральний прокурор Ірина Венедиктова. Тільки остання могла в межах наданих повноважень дати доручення своїм заступникам на підписання і прокурорам САП - на вручення підозри Татарову А.Ю., чого зроблено не було.

В.о. керівника САП Максим Грищук і начальник управління САП Андрій Довгань не мають процесуальних прав на вручення підозри Татарову без довіреності старшого групи прокурорів Ірини Венедиктової.

Адвокат Олег Татаров надавав правову допомогу компанії "УКРБУД" і її посадовим особам. Відкриваючи проти нього кримінальне провадження, САП і детективи НАБУ протиправно ототожнили адвоката з його клієнтом і вчинили дії по втручанню в приватність спілкування адвоката з його клієнтом.

НААУ повідомляє, що Олег Татаров має статус адвоката на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю № 2905 від 11.03.2015 року, видане Радою адвокатів Дніпропетровської області. Хоча право на заняття адвокатською діяльністю адвоката Татарова зупинено з 3 серпня 2020 на підставі п.1 ч.1 ст. 31 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", останній зберігає статус адвоката України.

Приписами статті 23 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" передбачена охорона професійних прав адвокатів, відповідно до встановленого законом спеціального статусу адвоката, а також гарантії адвокатської діяльності.

Адвокати, діяльність яких зупинена, зберігають статус адвоката і в силу норм ст 480, 481 Кримінально-процесуального кодексу України, і тому є особами, щодо яких здійснюється особливий порядок кримінального провадження.

Статтею 23 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" встановлено заборону на втручання і перешкоди здійсненню адвокатської діяльності; вимоги від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває в трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об'єднанням, а також від особи, щодо якої припинено або призупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що становлять адвокатську таємницю. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, довірила відповідні відомості, звільнила цих осіб від обов'язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом. Забороняється проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів або слідчих дій, які можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, прийнятого за клопотанням Генерального прокурора, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя. Цією ж статтею профільного закону забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов'язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Життя, здоров'я, честь і гідність адвоката та членів його сім'ї, їх майно перебуває під охороною держави, а посягання на них тягнуть відповідальність, передбачену законом. Законом встановлено прямі заборони на втручання в приватну спілкування адвоката з клієнтом, правову позицію адвоката. Орган або посадові особи, які затримали адвоката або застосували до нього запобіжного заходу, зобов'язані негайно повідомити про це відповідну раду адвокатів регіону.

Забороняється залучати до кримінальної чи іншої відповідальності адвоката (особа, щодо якої припинено або призупинено право на заняття адвокатською діяльністю) або погрожувати застосуванням відповідальності у зв'язку із здійсненням ним адвокатської діяльності згідно із законом.

Не можуть бути підставою для притягнення адвоката до відповідальності його висловлювання у справі, в тому числі, що відображають позицію клієнта, заяви в засобах масової інформації, якщо при цьому не порушуються професійні обов'язки адвоката. Забороняється ототожнення адвоката з клієнтом.

Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи у відносинах з адвокатами зобов'язані дотримуватися вимог Конституції України та законів України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та протоколів до неї, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, практики Європейського суду з прав людини.

Рада адвокатів України, як вищий колегіальний орган адвокатського самоврядування, працює в період між з'їздами адвокатів України є послідовною в своїх позиціях і неодноразово застосовувала висновки Резолюції позачергового З'їзду адвокатів України щодо захисту прав адвокатів від 26-27 квітня 2014 року, надавала роз'яснення з даного приводу, зокрема в рішеннях № 132 від 24.10.2014 року "про затвердження роз'яснення щодо права адвоката, діяльність якого припинена відповідно до пункту першого частини першої статті 31 закону України" про адвокатуру та адвокатську діяльність ", бути учасником адвокатського об'єднання", вирішенні № 126 від 10.06.2016 року "про затвердження роз'яснення про можливість залучення адвоката до дисциплінарної відповідальності при зупинці його права на заняття адвокатською діяльністю" і рішенні № 74 від 26.02.2016 "про затвердження роз'яснення щодо гарантій адвокатської діяльності та окремих умов дисциплінарної відповідальності".

Системний аналіз вищевказаних норм Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" чітко вказує на те, що в разі зупинки адвокатом права на заняття адвокатською діяльністю відповідно до пункту першого частини першої статті 31 Закону, такий адвокат не має права її здійснювати, однак він не позбавлений статусу адвоката і на нього поширюються гарантії адвокатської діяльності, передбачені чинним законодавством України.

Фундаментальним принципом здійснення адвокатської діяльності є незалежність інституту адвокатури і кожного адвоката (ст. 1, 4 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність").

Незалежність адвокатської діяльності забезпечується на законодавчому (національному та міжнародному) і практичному рівнях недопущенням будь-якого втручання, переслідування, насильства по відношенню до адвоката з боку держави, суспільства, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб.

Позитивним обов'язком держави є створення належних умов для діяльності адвокатури, забезпечення прав адвоката і дотримання гарантій адвокатської діяльності, проведення неупередженого розслідування фактів таких порушень (ст. 5, 20, 23 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН по попередженню злочинів в серпні 1990 року, Декларація ООН "Про право і обов'язки окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати і захищати загальновизнані права людини та основні свободи" від 09 грудня 1998 року).

Зазначені нормативно-правові акти поширюють сферу професійних гарантій на будь-яку особу, яка перебуває в статусі адвоката, незалежно від його стану і функції в конкретних суспільних відносинах і безвідносно до її клієнтів і справ.

НААУ повідомить про вчинені порушення процесуального та профільного законодавства щодо Олега Татарова правоохоронні органи і міжнародні інститути, професійні європейські організації і потребують розслідування і належної реакції на кримінальне переслідування адвоката.

Фото: Максим Грищук coolyanews.info

Новини

Найпопулярніше